Services

Services

Diensten

Opleidingen

Soort opleiding

Wij bieden onze cliënten en hun werknemers praktische opleidingen aan met betrekking tot alle juridische HR-aspecten. Het gaat dan meer bepaald om:

  • Ofwel basisopleidingen (voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen: inleiding tot het Belgisch arbeidsrecht, voorbereiding op een sociale inspectie, de juiste reflexen in geval van ontslag (in de private of publieke sector), jaarlijkse vakantie en vakantiegeld, welzijn op het werk, nuttige clausules bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen, het goed beheersen van het sociaal overleg binnen de onderneming, het voeren van een tuchtprocedure, enz.);

  • Ofwel opleidingen “op maat”, die we dan samen met u uitgewerkt hebben, om tegemoet te komen aan de concrete behoeften van het bedrijf (voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen: specifieke kenmerken van uw sector, optimalisering van het loonpakket van uw werknemers, flexibilisering van de arbeidstijd, enz.).

Deze opleidingen bevatten concrete voorbeelden en zijn ook altijd interactief met de bedoeling dat uw medewerkers snel en gemakkelijk de juiste reflexen aanleren.

De manier waarop wij werken

Wij komen naar uw bedrijf voor een (halve of hele) dag om onze opleiding te geven. We beschikken over een catalogus van standaardopleidingen die wij aan onze cliënten en prospecten aanbieden. Ook opleidingen op maat zijn mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie!

A complete range of services

We offer a tailor-made service to our clients, ranging from advice to litigation.
Read more about our services.

Une offre de services
complète

Nous offrons un service sur mesure à nos clients, qui va du conseil au contentieux. En savoir plus.

Een compleet dienstenAANBOD

Wij bieden onze cliënten dienstverlening op maat, gaande van advies tot verdediging in rechte.
Lees meer over onze diensten