Services

Services

Diensten

Onderhandeling

Waarom een beroep doen op een advocaat in het kader van een onderhandeling?

Wanneer er een geschil ontstaat tussen een werkgever en een (ex-) werknemer, proberen we altijd eerst tot een minnelijke schikking te komen. Dit is vaak het meest efficiënt en gebeurt dan ofwel via onderhandelingen (indien nodig tussen advocaten) ofwel via een bemiddeling door een beroep te doen op een bemiddelaar. Zoals u weet, zijn we als advocaten gebonden door het beroepsgeheim, waardoor wij in alle vertrouwelijkheid met de tegenpartij kunnen onderhandelen (indien deze vertegenwoordigd wordt door een advocaat of een vakbond). M.a.w.: de vertrouwelijke voorstellen die in het kader van een onderhandeling worden geformuleerd, zullen later nooit kunnen worden bekendgemaakt voor de rechtbank.

Wanneer kunnen we tussenkomen?

We treden op:

  • Zowel voor werknemers die zich in een moeilijke situatie bevinden (discriminatie, pesten, ontslag, eindeloopbaan, …);
  • Als voor werkgevers in het kader van discussies of geschillen met werknemers of vakbonden.

Coaching op maat

Vaak bereiden we onze cliënten ook “achter de schermen” voor om achteraf zelf “live” te onderhandelen.

A complete range of services

We offer a tailor-made service to our clients, ranging from advice to litigation.
Read more about our services.

Une offre de services
complète

Nous offrons un service sur mesure à nos clients, qui va du conseil au contentieux. En savoir plus.

Een compleet dienstenAANBOD

Wij bieden onze cliënten dienstverlening op maat, gaande van advies tot verdediging in rechte.
Lees meer over onze diensten