Services

Services

Diensten

HR-Audits

Brengen uw HR-documenten en -praktijken u in gevaar?

Onze jarenlange ervaring leert ons dat geschillen tussen werkgevers en werknemers vaak veroorzaakt worden door een onbestaand of slecht opgesteld HR-document (arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement, car-policy, enz.) of door een HR-praktijk die (ondertussen) in strijd met de wet is geworden.

Een oplossing via een audit

Als specialisten in arbeidsrecht helpen we u deze situaties te vermijden aan de hand van een grondige HR-audit (ook “sociale audit” genoemd) die rechtstreeks binnen uw bedrijf kan worden uitgevoerd.

Wij overlopen uw HR-documentatie (contracten, reglementen, collectieve arbeidsovereenkomsten, policies, enz.) en HR-praktijken en helpen u om deze in orde te brengen. Op die manier bent u voorbereid bv. in geval van discussies / geschillen met uw overlegorganen (OR, CPBW, VA) of in geval van een sociale inspectie.

Verbeteringspisten voor de toekomst

Tijdens onze HR-audit geven wij u ook proactief advies over nuttige clausules of over interessante HR-praktijken voor uw onderneming (bv. de mogelijkheid om extralegale voordelen belastingvrij toe te kennen).

A complete range of services

We offer a tailor-made service to our clients, ranging from advice to litigation.
Read more about our services.

Une offre de services
complète

Nous offrons un service sur mesure à nos clients, qui va du conseil au contentieux. En savoir plus.

Een compleet dienstenAANBOD

Wij bieden onze cliënten dienstverlening op maat, gaande van advies tot verdediging in rechte.
Lees meer over onze diensten