Services

Services

Diensten

Single permit

Interventiegebieden

Wij zorgen voor het indienen van en het toezicht op (verlengingen van) single permits (dus gecombineerde vergunningen) bij de bevoegde regio.

Toezicht

In dit verband controleren wij bijvoorbeeld of:

  • Het dossier compleet is;
  • De toepasselijke termijnen worden nageleefd;
  • Er aan de voorwaarden inzake verblijf en bezoldiging van de werknemer is voldaan.

A complete range of services

We offer a tailor-made service to our clients, ranging from advice to litigation.
Read more about our services.

Une offre de services
complète

Nous offrons un service sur mesure à nos clients, qui va du conseil au contentieux. En savoir plus.

Een compleet dienstenAANBOD

Wij bieden onze cliënten dienstverlening op maat, gaande van advies tot verdediging in rechte.
Lees meer over onze diensten