Services

Services

Diensten

Legal interim

We hebben ondernemingsgerichte ervaring als advocaat en kunnen u bijstaan bij een specifiek project (herstructurering, harmonisering van arbeidsvoorwaarden, herziening van HR-documenten en/of -procedures, invoering van een cafetariaplan, enz.) of tijdelijk bepaalde “HR Legal”-taken op ons nemen (bv. tijdens een zwangerschapsverlof, in afwachting van een aanwerving, enz.).

Ervaren juristen in legal interim

We hebben reeds de gelegenheid gehad om legal interim-opdrachten (in-house dienstverlening) uit te voeren en zijn dus zeer vertrouwd met de verwachtingen en operationele behoeften van ondernemingen in dergelijke gevallen.

A complete range of services

We offer a tailor-made service to our clients, ranging from advice to litigation.
Read more about our services.

Une offre de services
complète

Nous offrons un service sur mesure à nos clients, qui va du conseil au contentieux. En savoir plus.

Een compleet dienstenAANBOD

Wij bieden onze cliënten dienstverlening op maat, gaande van advies tot verdediging in rechte.
Lees meer over onze diensten