Services

Services

Diensten

Bijstand in gerechtelijke procedures

Gerechtelijke procedures

Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, verdedigen wij daadkrachtig de belangen van onze cliënten, werkgevers en werknemers in de private en publieke sector, voor de rechtbank.

Interventiegebieden

Wij stellen alle processtukken op voor de arbeidsrechtbanken of de Raad van State. Wij staan u bij vanaf het opstellen van de inleidende akte tot en met het pleidooi en de uitvoering van de beslissing.

Onze werkwijze

We werken met u samen. We sturen u systematisch onze ontwerpconclusies door en houden u achteraf vanzelfsprekend voortdurend op de hoogte.

A complete range of services

We offer a tailor-made service to our clients, ranging from advice to litigation.
Read more about our services.

Une offre de services
complète

Nous offrons un service sur mesure à nos clients, qui va du conseil au contentieux. En savoir plus.

Een compleet dienstenAANBOD

Wij bieden onze cliënten dienstverlening op maat, gaande van advies tot verdediging in rechte.
Lees meer over onze diensten