Een succesvol interview met een kandidaat om het jaar te beginnen ?

🍾 𝐊𝐚𝐧 𝐣𝐞 𝐝𝐚𝐧 𝐚𝐥𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐠𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨-𝐨𝐧𝐤𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐯𝐞𝐫𝐠𝐨𝐞𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐡𝐚𝐯𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐞 𝐡𝐢𝐣/𝐳𝐢𝐣 𝐛𝐢𝐣 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐯𝐨𝐫𝐢𝐠𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐠𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐨𝐧𝐭𝐯𝐢𝐧𝐠? ✍

Dit is mogelijk, voor zover aan een aantal voorwaarden voldaan is💡:

✅ Maak gebruik van de door de RSZ en fiscus aanvaarde forfaitaire bedragen.
✅ Stel een consistent onkostenvergoedingsbeleid op en leef deze in de praktijk ook na. In dit kader is het van belang dat de toekenning en het bedrag van de forfaitaire vergoeding gekoppeld wordt aan de functie die door de werknemer wordt uitgeoefend (et niet aan de persoon van werknemer).
✅ Vermijd ‘dubbel gebruik’: kosten terugbetalen die al worden gedekt door een forfaitaire vergoeding kan niet.
✅ Laat uw onkostenvergoeding beleid valideren door een fiscale ruling te verkrijgen. Op die manier geniet je van juridische zekerheid op fiscaal vlak én zal jouw dossier ook versterkt zijn in geval van RSZ-controle.

(1) Publier | Fil d’actualité | LinkedIn

Need a lawyer in employment law ?

You can easily identify a suitable timeslot in our online-calendars

Besoin d'un avocat en droit du travail ?

Nos agendas sont ouverts pour fixer un call ou pour nous rencontrer, n’hésitez pas.

Arbeidsrecht advocaat nodig ?

Onze agenda’s staan ​​open om een ​​telefoontje vast te stellen of om ons te ontmoeten, aarzel niet.

Other recent news

Autres nouvelles récentes

Ander recent nieuws