Fortes chaleurs au travail

đŸ”„â€‹đŸŒĄïžâ€‹â˜€ïžâ€‹â€‹ Il va faire chaud ! Tout le monde s’arrĂȘte de travailler ?

👉​ Ca ne dĂ©pend pas de la tempĂ©rature mais de “l’indice WBGT” (tempĂ©rature qui tient compte de l’humiditĂ©) et du type de travail effectuĂ©. L’arrĂȘt du travail est aussi une mesure de dernier recours.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6952494974126981120/

Need a lawyer in employment law ?

You can easily identify a suitable timeslot in our online-calendars

Besoin d'un avocat en droit du travail ?

Nos agendas sont ouverts pour fixer un call ou pour nous rencontrer, n’hĂ©sitez pas.

Arbeidsrecht advocaat nodig ?

Onze agenda’s staan ​​open om een ​​telefoontje vast te stellen of om ons te ontmoeten, aarzel niet.

Other recent news

Autres nouvelles récentes

Ander recent nieuws